Sirküler

11/02/2024

Konut teslimlerinden doğan iade taleplerinde jeneratörün iade hesabına dahil edilip edilmeyeceği hk.

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİstanbul Vergi Dairesi BaşkanlığıGelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü     Sayı : E-39044742-130[KY]-36359 09.01.2024 Konu : Konut teslimlerinden […]

11/02/2024

Yurt dışında mukim grup şirketi tarafından verilen hizmetlerin vergilendirilmesi hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü      Sayı : 39044742-130[Özelge]-7154 03.01.2024 Konu […]

11/02/2024

Kiralanan binek otomobiller için yapılan harcamaların gider yapılıp yapılamayacağı ile KDV’nin indirimi hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü      Sayı : 39044742-130[Özelge]-1473219 18.12.2023 Konu […]

11/02/2024

Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamındaki otel inşaatına ilişkin merdiven ve balkon korkuluklarının imalatı ve montajı işinin, KDV Kanununun geçici 37 nci maddesi kapsamında KDV’den istasna olup olmadığı hk.

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİzmir Vergi Dairesi BaşkanlığıGelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü       Sayı : E-21152195-130[G.37-2023.6287]-551204 24.11.2023 Konu […]

11/02/2024

Kiralanan binek otomobiller için yapılan harcamaların gider yapılıp yapılamayacağı ile KDV’nin indirimi hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü      Sayı : 39044742-130[Özelge]-1473219 18.12.2023 Konu […]

11/02/2024

Arabuluculuk faaliyetinden dolayı ayrı ayrı düzenlenecek serbest meslek makbuzunda KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKonya Vergi Dairesi BaşkanlığıGelir Kanunları Grup Müdürlüğü       Sayı : E-37009108-130[467770]-182439 07.11.2023 Konu : Arabuluculuk faaliyetinden […]

11/02/2024

Yatırım teşvik belgesi kapsamında gelir vergisi stopajı desteği

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİstanbul Vergi Dairesi BaşkanlığıGelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü       Sayı : E-62030549-125-1485546 20.12.2023 […]

30/07/2023

Kayıt altına alınmayan faturalarında yer alan mallara ait tutarların sonraki yılda kayıt ederek maliyet unsuru olarak dikkate alınması hk.

08/06/2023

Facebook firmasından alınan hizmetin vergilendirilmesi hk…

07/06/2023

Şirket kuruluşuyla ilgili sermaye ödemesinin tescil tarihinden sonra bankaya yatırılması durumunda indirimden yararlanılması hk.

07/06/2023

Teknokent bünyesinde kurulu şirketin internet sitesi üzerinden elde edilen reklam gelirleri için kurumlar vergisi ve katma değer vergisi istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız hk.

01/04/2022

VERGİ SİRKÜLERİ 2022/37

Teklif Alın

    Lütfen gerekli alanları doldurun.
    Teşekkürler. Talebiniz alındı en kısa zamanda dönüş sağlanacaktır.