Kurumsal

Davut Akar Kimdir

Davut AKAR,

2006 yılında Fatih Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe Bölümünden mezun oldu.

2010 yılında Anadolu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünden Ön Lisans derecesi,

2012 yılında İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden Lisans derecesi ile mezun olmuştur.

Şu anda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde Muhasebe-Finansman Yüksek lisans programına devam etmektedir.

İş hayatına 2005 yılında başlayan Davut AKAR, 2016 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ‘ lik sınavını kazanarak 2017 yılından itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak mesleğe devam etmektedir.

Bir çok Sivil Toplum Kuruluşlarının hemen her kademesinde yöneticilik görevlerinde bulunarak, Sivil Toplum Kuruluşlarına mali ve idari danışmanlık yapmaya devam etmektedir.

Şu an aktif olarak mükelleflerine Mali Müşavirlik-Danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.


Hizmetler

Hizmet anlayışımız gereği, kaliteyi arzi tekrarlanan bir eylem değil, sürekliliği olan bir alışkanlık şeklinde algılıyoruz.

Bu bağlamda, size genelde sunulanlar dışında, çözüm bulma uğraşındayız.

3568 Sayılı S.M.Mali Müşavirlik Yasası çerçevesinde Defter tutma, Beyanname ve bildirgelerin hazırlanması ve imzalanması gibi Mali Müşavirlik Hizmetleri vermek,

 • Şirket Kuruluşları (Anonim Şirket, Limited Şirket, Adi Ortaklık, Yabancı ortaklı ve Sermayeli Şirketler, Factoring ve Leasing Şirketleri, Yetkili Müesseseler) ,
 • KDV iade işlemleri hazırlıkları,
 • Yatırım Teşvik ve İhracaatı Teşvik belgelerinin alınması, revize edilmesi, kapanması işlemleri ,
 • Marka, Patent Tescil işlemleri(Lisans, devir, iptal, yenileme) TSE (standart) izinleri, Sanayi Sicil belgeleri-İmalat belgeleri alınması işlemleri,
 • Mali Analiz ve Denetim işlemleri,
 • Muhasebe Denetim İşlemleri
 • SGK Denetim İşlemleri
 • İnceleme ve Uyuşmazlıkların Çözümü. Vergi incelemeleri ve SSK incelemeleri konularında uzman bir kadromuz vardır. Vergi Dairesi ve SSK ile uyuşmazlıkların çözümünde Vergi Mahkemesi ve Danıştay nezdinde takip ederek sonuçlandıracak birikime ve kadroya sahibiz,
 • Genel Kurulların Yapılması , Sermaye Arttırımı, şirket birleşmeleri, Nev?i Değişiklikleri işlemlerinin yapılması ve takibi,
 • Serbest Bölge Mevzuatı Planlaması Uygulaması,
 • Muhasebe Personelinin Eğitimi,
 • Şirketlerin tasfiyesi ve bilirkişilik işlemleri,
 • Web sitemizde güncel mevzuatların yayınlanması, sorulara anında cevap verilmesi,
 • Uygulamada tereddütlü konularda muktezalar ve dava açma yoluyla edinilen bilgiler ışığında bültenler hazırlayarak mevzuatın uygulanmasına yön vermek,
 • Muhasebe sistemlerinin kuruluşu ve mevcut muhasebe sistemlerinin incelenerek şirketlerin yapısına en uygun muhasebe sisteminin belirlenmesi ve uygulanması hakkında danışmanlık,
 • Şirketinizin üçüncü kişilerle düzenleyeceği mukavelelerin vergi mevzuatı yönünden incelenerek görüş bildirilmesi,
 • Mevzuat değişiklikleri, önemli yargı kararları ve Bakanlık görüşleri konusunda sirkülerler göndererek şirketinizin mali mevzuattaki değişikliklerden haberdar edilmesi,
 • Şirketinizde yapılmakta olan tüm işlemlerin mali mevzuat karşısındaki durumunu, nasıl yapılacağını ve ilgili oldukları mali mevzuatı gösterir, rehber nitelikte kapsamlı ve açıklamalı şirketinize ve hizmete özel bilgi raporu hazırlanması,
 • Şirketinizin son üç yıldaki faaliyetlerinin mali analiz teknikleri ile değerlendirilmesi ve öneriler,
 • Şirketinizin faaliyetlerine ve mevzuata uygun olarak hangi vergilerden nasıl tasarruf edebileceğinize ilişkin uygulamaya yönelik ve kapsamlı vergi planlaması yapılması, yasal vergi politikanızın oluşturulması,

3568 Sayılı S.M.Mali Müşavirlik Yasası çerçevesinde Defter tutma, Beyanname ve bildirgelerin hazırlanması ve imzalanması gibi Mali Müşavirlik Hizmetleri vermek,

Teklif Alın

  Lütfen gerekli alanları doldurun.
  Teşekkürler. Talebiniz alındı en kısa zamanda dönüş sağlanacaktır.