Şubat 2021 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri

Şubat 2021 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri

  • Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 388 milyon ABD doları artarak 164,4 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 172 milyon ABD doları artarak 9,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 553 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 875 milyon ABD doları artışla 22,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 298 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 2,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 382 milyon ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 2 milyon ABD doları azalarak 7,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 35 milyon ABD doları artışla 6,6 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 15 milyon ABD doları artışla 1,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 618 milyon ABD doları azalarak 109,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 53 milyon ABD doları artarak 9,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 164,4 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %62,1’inin ABD doları, %33,7’sinin Euro, %2,5’inin Türk lirası ve %1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %36,7’sinin ABD doları, %34,7’sinin Euro, %26,2’sinin Türk lirası ve % 2,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Şubat sonu itibarıyla, 164,4 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %43,1’ini finansal kuruluşların, %56,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 9,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %84,3’ünü finansal kuruluşların, %15,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
  • Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 44,8 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

Açıklamalar:

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredilere ilişkin ayrıntılı veriler, yurt içinde yerleşik banka ve firmalardan, kredi bazında alınan formlar ile derlenmektedir.

Söz konusu akım veriler; IMF Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Ödemeler Dengesi İstatistiklerine yansıtılmaktadır.

Bunun yanında, kullanım ve geri ödemelerden meydana gelen ve ilgili dönem sonu kurlarından ABD Dolarına dönüştürülen stoklar; IMF Dış Borç İstatistikleri El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonuna yansıtılmaktadır.

Kaynak: TCMB

Teklif Alın

    Lütfen gerekli alanları doldurun.
    Teşekkürler. Talebiniz alındı en kısa zamanda dönüş sağlanacaktır.