Kurulan ve Kapanan Şirketler – Mart 2024

2024’ün ilk 3 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %15,5 azaldı.

 • 2024’ün ilk 3 ayında, 2023’ün ilk 3 ayına göre kurulan şirket sayısı %15,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %35,2 oranında azalmış olup, kurulan kooperatif sayısı %0,7 artmıştır.
 • 2024’ün ilk 3 ayında, 2023’ün ilk 3 ayına göre kapanan şirket sayısı %26,6 kapanan kooperatif sayısı %9,9 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %10,2 azalış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %22,4 azalış oldu.

 • Mart 2024’te, Mart 2023’e göre kurulan şirket sayısı %22,4 kurulan kooperatif sayısı %11,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %47,4 azalmıştır.
 • Mart 2024’te, kapanan şirket sayısı 2023 yılının aynı ayına göre %15,6 kapanan kooperatif sayısı %29,1 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %17,2 azalış olmuştur.

Mart 2023’te kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre %0,4 azalış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %12,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %16,2 kurulan kooperatif sayısı %0,4 azalmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı %13,9 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %31,5 azalmış olup kapanan kooperatif sayısında %36,5 artış gerçekleşmiştir.

2024 Mart Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ
ŞİRKET
TÜRÜ
MART 2024 ŞUBAT

 2024

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%) MART 2023 Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) OCAK- MART

  (3 Aylık)

2023 2024 Değişim       (%)
Kurulan* Şirket 8.783 10.001 -12,2 11.319 -22,4 35.032 29.593 -15,5
Kooperatif 231 232 -0,4 262 -11,8 694 699 0,7
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.163 1.387 -16,2 2.209 -47,4 6.421 4.160 -35,2
Tasfiye Şirket 1.885 2.283 -17,4 1.761 7,0 6.054 7.251 19,8
Kooperatif 65 53 22,6 57 14,0 152 171 12,5
Kapanan Şirket 1.678 1.949 -13,9 1.451 15,6 4.195 5.309 26,6
Kooperatif 71 52 36,5 55 29,1 182 200 9,9
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.359 1.984 -31,5 1.642 -17,2 6.072 5.455 -10,2

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. Mart  2024’te 740 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır. Ocak-Mart döneminde 3.948 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır. 

Mart 2024’te Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

 • Mart 2024’te kurulan toplam 9.014 şirket ve kooperatifin %86,2’si limited şirket, %11,3’ü anonim şirket, %2,6’sı ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %37,7’si İstanbul, %11,3’ü Ankara, %7,3’ü İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

Mart 2024’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %22,1 oranında azaldı.

 • 2024 yılında toplam 30.292 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 26.255 limited şirket, toplam sermayenin %76,8’ini, 3.335 anonim şirket ise %23,2’sini oluşturmaktadır. Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Şubat ayına göre %22,1 oranında azalmıştır.

2024 Mart Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

Şirket Türleri Genel Toplam
Anonim Kollektif Komandit Limited Kooperatif
OCAK

2024

Sayı 1.204 2 9.603 236 11.045
Sermaye (TL) 4.848.097.778 1.700.000 16.107.919.000 20.957.716.778
ŞUBAT 2024 Sayı 1.115 1 8.885 232 10.233
Sermaye (TL) 5.651.236.553 280.000 17.669.276.700 23.320.793.253
MART   2024 Sayı 1.016 7.767 231 9.014
Sermaye (TL) 3.990.823.801 14.179.126.600 18.169.950.401
2024 TOPLAM Sayı 3.335 3   26.255 699 30.292
Sermaye (TL) 14.490.158.132 1.980.000   47.956.322.300   62.448.460.432

Mart 2024’te şirket ve kooperatiflerin 2.963’ü ticaret, 1.235’i imalat ve 1.173’ü inşaat sektöründe kurulmuştur. 440 gerçek kişi ticari işletmesi ise inşaat sektöründe kuruldu.

 • Mart 2024’te şirket ve kooperatiflerin 2.963’ü ticaret, 1.235’i imalat ve 1.173’ü inşaat sektöründe kurulmuştur. Mart 2024’te kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 440’ı inşaat, 313’ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 121’i imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 628’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 259’u imalat, 179’u inşaat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 565’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 200’ü inşaat, 141’i imalat sektöründedir.

Mart 2024’te kurulan 231 Kooperatifin 155’i Konut Yapı Kooperatifidir.

 • Mart 2024’te kurulan 231 Kooperatifin 155’i Konut Yapı Kooperatifi 46’sı İşletme Kooperatifi, 9’u Turizm Geliştirme Kooperatifi olarak kurulmuştur.

 Mart 2024’te 623 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • Mart 2024’te kurulan 623 yabancı ortak sermayeli şirketin 368’i Türkiye, 33’ü İran, 16’sı Almanya ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 623 yabancı ortak sermayeli şirketin 62’si anonim, 561’i limited şirkettir. 2024 yılında kurulan şirketlerin 264’ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 99’u İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 97’si İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin %64,1’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.
Anonim Limited Genel Toplam
OCAK 2024 Sayı 94 650 744
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 678.365.189 1.558.125.000 2.236.490.189
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 626.763.976 1.412.654.675 2.039.418.651
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 92,4 90,6 91,2
ŞUBAT

2024

Sayı 94 639 733
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 2.909.080.000 961.257.000 3.870.337.000
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 862.399.829 806.488.000 1.668.887.829
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 29,6 83,9 43,1
MART  2024 Sayı 62 561 623
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 267.864.784 968.498.500 1.236.363.284
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 141.547.993 855.785.600 997.333.593
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 52,8 88,4 80,7
 

2024

TOPLAM

Sayı 250 1.850 2.100
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 3.855.309.973 3.487.880.500 7.343.190.473
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 1.630.711.799 3.074.928.275 4.705.640.074
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 42,3 88,2 64,1

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Kaynak: TOBB

Teklif Alın

  Lütfen gerekli alanları doldurun.
  Teşekkürler. Talebiniz alındı en kısa zamanda dönüş sağlanacaktır.