Haziran 2021 Kurulan ve Kapanan Şirketler

Haziran 2021 Kurulan ve Kapanan Şirketler

2021 yılı Haziran ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %113,4 artış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %113,4 kurulan kooperatif sayısı %93,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %107,5 oranında artmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %120,5 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %161,2 kapanan kooperatif sayısında %514,3 oranında artış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %0,4 azalış oldu.

 • Haziran 2021’de, Haziran 2020’ye göre kurulan şirket sayısı %0,4 kurulan kooperatif sayısı %2,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %24,1 oranında azalmıştır.
 • Haziran 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre %10,3 kapanan kooperatif sayısında %138,9 oranında artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %13,0 oranında azalış olmuştur.

2021 Haziran Ayı Genel Görünümü

İLAN TÜRÜ

ŞİRKET
TÜRÜ
HAZİRAN 2021 MAYIS 2021 Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%) HAZİRAN 2020 Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) OCAK- HAZİRAN

  (6 Aylık)

2020 2021 Değişim (%)
Kurulan* Şirket 9.560 4.480 113,4 9.596 -0,4 43.755 54.669 24,9
Kooperatif 120 62 93,6 123 -2,4 624 723 15,9
Ger.Kişi Tic.İşl. 2.532 1.220 107,5 3.335 -24,1 14.221 14.329 0,8
Tasfiye Şirket 1.501 654 129,5 1.242 20,9 6.880 8.052 17,0
Kooperatif 34 7 385,7 11 209,1 169 143 -15,4
Kapanan** Şirket 1.226 556 120,5 1.112 10,3 5.746 5.433 -5,5
Kooperatif 43 7 514,3 18 138,9 306 164 -46,4
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.374 526 161,2 1.580 -13,0 12.090 10.724 -11,3

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2021 yılı Haziran ayında 454 Ocak-Haziran döneminde 21.229 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

Haziran 2021’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • Haziran 2021’de kurulan toplam 9.680 şirket ve kooperatifin %85,8’i limited şirket, %12,9’u anonim şirket, %1,2’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %39,7’si İstanbul, %9,4’ü Ankara, %6,5’i İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

Haziran 2021’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %56,0 oranında arttı.

 • 2021 yılında toplam 55.392 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 47.407 limited şirket, toplam sermayenin %49,7’sini, 7.251 anonim şirket ise %50,3’ünü oluşturmaktadır. Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre %56,0 oranında artmıştır.

2021 Haziran Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

  Şirket Türleri Genel Toplam
Anonim Kollektif Komandit Limited Kooperatif
NİSAN 2021 Sayı 1.201 1   7.363 142 8.707
Sermaye (TL) 1.784.442.448 10.000   3.238.888.000   5.023.340.448
MAYIS 2021 Sayı 601 2   3.877 62 4.542
Sermaye (TL) 1.616.269.925 500.000   1.831.718.000   3.448.487.925
HAZİRAN 2021 Sayı 1.252 2   8.306 120 9.680
Sermaye (TL) 1.499.920.139 1.005.000   3.879.592.150   5.380.517.289
2021 TOPLAM Sayı 7.251 11   47.407 723 55.392
Sermaye (TL) 21.519.778.282 4.525.000   21.298.649.475   42.822.952.757

Haziran 2021’de şirket ve kooperatiflerin 3.259’u ticaret, 1.687’si imalat ve 1.113’ü inşaat sektöründe kurulmuştur. 1.015 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • Haziran 2021’de şirket ve kooperatiflerin 3.259’u ticaret, 1.687’si imalat ve 1.113’ü inşaat sektöründe kurulmuştur. Haziran 2021’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.015’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 555’i inşaat, 352’si imalat faaliyetleri sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 405’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 196’sı inşaat 169’u imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 613’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 231’i inşaat, 145’i imalat sektöründedir.

Haziran 2021’de kurulan 120 Kooperatifin 46’sı Konut Yapı Kooperatifidir.

 • Haziran 2021’de kurulan 120 Kooperatifin 46’sı Konut Yapı Kooperatifi, 37’si İşletme Kooperatifi 12’si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

Haziran 2021’de 1.293 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

Haziran 2021’de kurulan 1.293 yabancı ortak sermayeli şirketin 770’i Türkiye, 70’i İran, 39’u Suriye ortaklı olarak kurulmuştur.

 • Kurulan 1.293 yabancı ortak sermayeli şirketin 128’i anonim, 1.165’i limited şirkettir. 2021 yılında kurulan şirketlerin 868’i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 326’sı İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri ve 323’ü Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 85,0’ını yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.
  Anonim Limited Genel Toplam
NİSAN 2021 Sayı 108 869 977
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) 153.840.000 374.723.000 528.563.000
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) 131.087.000 311.199.775 442.286.775
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 85,2 83,0 83,7
MAYIS 2021 Sayı 52 438 490
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 115.980.703 163.233.500 279.214.203
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 41.695.505 136.586.450 178.281.955
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 35,9 83,7 63,9
HAZİRAN 2021 Sayı 128 1.165 1.293
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 83.840.989 487.357.050 571.198.039
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 75.301.872 398.838.375 474.140.247
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 89,8 81,8 83,0
TOPLAM Sayı 621 5.357 5.978
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 1.372.994.655 2.418.037.050 3.791.031.705
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 1.193.970.718 2.026.819.325 3.220.790.043
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 87,0 83,8 85,0

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Kaynak: TOBB

Teklif Alın

  Lütfen gerekli alanları doldurun.
  Teşekkürler. Talebiniz alındı en kısa zamanda dönüş sağlanacaktır.