Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri – Haziran 2022

Türkiye’de Bankacılık Sistemi

Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri [1]

Haziran 2022

Banka Sayısı

Bankacılık sisteminde 57 banka faaliyet göstermektedir. Mevduat bankaları 35, kalkınma ve yatırım bankaları 16, katılım bankaları 6 tanedir. Destek Yatırım Bankası A.Ş.’ye Ocak 2022’de faaliyet izni verilmiştir.

Çalışan Sayısı

Çalışan sayısı, Haziran 2022 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 185.656 kişi olmuştur.

Çalışan Sayısı (kişi)

Haziran 2021 Aralık 2021 Haziran 2022
Mevduat bankaları 180.019 179.681 180.098
Kalkınma ve yatırım bankaları 5.096 5.567 5.558
Toplam 185.115 185.248 185.656

Çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre 656 kişi, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 541 kişi (yüzde 0,3 oranında) artmıştır.

Çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarında 79 kişi, kalkınma ve yatırım bankalarında ise 462 kişi artmıştır.

Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayısı

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 50,5, erkek çalışan oranı ise yüzde 49,5’tir.

Haziran 2022 itibariyle çalışanların yüzde 78’i yükseköğretim kurumları mezunu iken, yüzde 8’i ise yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlamıştır. Bu oran orta öğretim için yüzde 13’tür.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından Haziran 2022 tarihinden itibaren bankacılık sektöründe çalışanların yaş dağılımı verileri derlenerek yayımlanmaktadır. Buna göre, bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 42’si 36-45 yaş aralığında, yüzde 39’u 26-35 yaş aralığındadır.

Şube Sayısı

Haziran 2022 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında şube sayısı 9.753’dır

Şube Sayısı*

Haziran 2021 Aralık 2021 Haziran 2022
Mevduat bankaları 9.827 9.724 9.682
Kalkınma ve yatırım bankaları 66 68 71
Toplam 9.893 9.792 9.753

      * K.K.T.C ve yabancı ülkelerdeki şubeler dahil.

     ** Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar.

Şube sayısı, bir yıl önceki çeyreğe göre 33, 2021 yılı sonuna göre ise 140 adet (yüzde 1,4 oranında) azalmıştır.

Haziran 2022 itibariyle mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 277 olmuştur.

Şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil ve dijital bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi; şube ve çalışan sayısını etkilemektedir.

100.000 Kişiye Düşen Çalışan ve Şube Sayısı*

Haziran 2022 ayı itibarıyla, 100.000 kişiye düşen çalışan sayısı 219 olmuştur. 100.000 kişiye düşen şube sayısı ise 11,5’tir.

*: 2022 yılına ilişkin hesaplamalarda 2021 yıl sonu nüfus verisi kullanılmıştır.

[1] -Şube ve çalışan sayıları, mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsamaktadır.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

Teklif Alın

    Lütfen gerekli alanları doldurun.
    Teşekkürler. Talebiniz alındı en kısa zamanda dönüş sağlanacaktır.